[1]
Redaktionen, .-. 1973. De penge- og valutapolitiske instrumenter i Danmark. udarbejdet af Danmarks Nationalbank EF’s monetære udvalg. København: Nationalbank, 1972. 63 pp. Gratis fra nationalbankens bibliotek. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 111, (jan. 1973).