[1]
Tychsen, S. 1971. NYERE UDDANNELSESØKONOMISK LITTERATUR. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 109, (jan. 1971).