[1]
BJERKE, K. 1970. BRUTTORESTINDKOMSTEN I DANSK INDUSTRI 1949—1965. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 108, (jan. 1970).