[1]
GROES, N. 1970. EN UNDERSØGELSE AF FINANSIERINGSPROBLEMER I DANSK INDUSTRI VINTEREN 1970-71. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 108, (jan. 1970).