[1]
Hoffmeyer, E. 1953. FIRE RAPPORTER OM LIGEVÆGT I VERDENSHANDELEN. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 91, (jan. 1953).