[1]
Kampmann, G. 1950. LOVEN OM HUSMODERAFLØSNING. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 88, (jan. 1950).