[1]
Philip, K. 1949. Social sikring i sygdomstilfælde. En kritik det gældende system og nogle retningslinier den fremtidige udvikling. En redegørelse af arbejdsgruppen vedrørende og offentlig sundhedsforsorg. ved Socialministeriets foranstaltning. 1948. 246 sider -f 43 sider bilag. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 87, (jan. 1949).