[1]
ANDERSEN, H. 1949. MENINGSUNDERSØGELSER OG DERES ANVENDELSE TIL BELYSNING AF OPSPARINGSPROBLEMET I U.S.A. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 87, (jan. 1949).