[1]
THALBITZER, C. 1949. SOCIALØKONOMISK SAMFUND. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 87, (jan. 1949).