[1]
P. Sveistrup, P. 1938. Eilif Gjermoes: AKSJENE I FABRIKINDUSTRIEN. Grøndahl & Søns Forlag. Oslo 1938. 64 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1938).