[1]
Marstrand, E. 1938. Thomas Sinding: SOCIALØKONOMISK TEORI. Annen Utgave. I. Varepriser og inntektsfordeling. 312 S. 11. Pengevesen og konjunkturer. Johan Grundt. Thanum. Oslo 1938. 250 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1938).