[1]
Lind, C. 1938. DETAILSALGET. DEN MODERNE DETAILHANDELS PRINCIPPER OG PRAKSIS. Af Professor, Dr. Max Kjær Hansen i Forbindelse med Specialister og Fagfolk. Kulturhistorisk Odense 1937. 828 Sider. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1938).