[1]
Villadsen, V. 1938. Børge Barfod: LOKALØKONOMISKE VIRKNINGER AF EN STORINDUSTRIEL VIRKSOMHED. Levin & Munksgaard. Kbhvn. 1938. 82 Sider. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1938).