[1]
A. J. GADOLIN, C. 1937. OM REALINKOMST OCH VÄRDEINKOMST BIDRAG TILL EN BEGREPPSDISKUSSION. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1937).