[1]
Warming, J. 1933. RASKE FJED. TI ARBEJDENDE KVINDERS LIVSERINDRINGER. Ved P.S. (Jespersen og Pios Forlag. København 1932. 116 Sider). Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1933).