[1]
Bjerke, K. 1933. Axel Sømme: JORDBRUKET I NORGE. Det norske Arbejderpartis Forlag. Oslo 1933. 184 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1933).