[1]
Redaktionen, .-. 1933. NATIONALØKONOMISK FORENINGS OG SOCIALØKONOMISK SAMFUNDS MINDRE PRISOPGAVER. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1933).