[1]
Redaktionen, .-. 1921. MODTAGNE BØGER. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1921).