[1]
C., E. 1921. Det statistiske Departement 1896—1920. 200 S. G. B. N F. Kjøbenhavn 1920. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1921).