[1]
C., E. 1921. Förhandlingar vid nordiska nationalekonomiska mötet i Stockholm Centraltryckeriet, Stockholm 1920. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1921).