[1]
Cohn, E. 1921. ØKONOMISKE OVERSIGTER 1. Juli 1918—1. April 1921. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1921).