[1]
Trap, C. 1912. Lovforslaget om Statens Indkomst- og Formueskat. National√łkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1912).