[1]
Riis-Hansen, K. 1910. IVAR HULTMAN. Europas Centralbanker. Huvuddragen av deras organisation ocij verksamhet. Stockholm 1909. Albert Bonniers forlag. (218 .S.). National√łkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1910).