[1]
Riis-Hansen, K. 1910. ADAM SMITH. En undersokning av folkens valstand, dess natur OCh orsaker. Oversattning av Docent Dr. EMIL SOMMARIN. C. W. K. Gleerups forlag. Lund 1909. (191 + XVI S.). National√łkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1910).