[1]
Jensen, A. 1909. Dødelighedens Indflydelse paa Varigheden af den økonomisk-produktive Levetid. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1909).