[1]
Westergaard, H. 1907. GUSTAV BANG. Kirkebogsstudier. København 1906. Gyldendalske Boghandel. (142 S.). Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1907).