[1]
Trap, C. 1907. Arbejdsløshedsforsikring med særligt Henblik paa det danske Lovforslag.*). Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1907).