[1]
Riis-Hansen, K. 1906. Nogle Bemærkninger vedrørende Jordrenteproblemet. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1906).