[1]
Koefoed, M. 1906. Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. Udgivet efter samtidige Fortegnelser af Københavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse. Kbhvn. 1906. (488 S.). Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1906).