[1]
Jensen, A. 1901. Indtægtsforskydningen i den københavnske Befolkning. Cordt Trap. Indkomstforholdene i København i 1898. Udgivet Københavns Kommunalbestyrelse. København 1901. 79 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1901).