[1]
Redaktionen, .-. 1901. Trust-Spørgsmaalet i Amerika. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1901).