[1]
Redaktionen, .-. 1895. Dr. Will. Scharling: Nogle Afsnit af Danmarks Statistik, fremstillede til Brug for de Studerende. I. Kbhvn. 1894. (62 Sider.). National√łkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1895).