[1]
J.-C, .-. 1895. Cordt Trap: Grundrids af Finansvidenskaben. Kbhvn,, Vilhelm Trydes Forlag. 1895. (143 S.),. National√łkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1895).