[1]
Redaktionen, .-. 1895. Ludvig Schrøder: Danmarks Hjælpekilder og Næringsveje. Historiske Fremstillinger: Første Række. Med 91 Figurer. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Kbhvn. i Komm. hos G. E. C. Gad 1894 (312 S.). (Pris 2 Kr.). Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1895).