[1]
J., A. 1895. Befolkningens Tilvæxtforhold i Evropas Storbyer. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1895).