[1]
P.-St, A. 1894. Arbetarnas cooperations-föreningar i Storbritannien — hvad de uträttat och hvad de åsyfta. Af Arthur H. Dyke Acland och Benjamin Jones. Auktoriserad öfversättning från originalets nionde upplaga af P. D. Stockholm, Nordin & Josephson (102 S.). (Kr. 1,50). Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1894).