[1]
G. F. Ræder, J. 1894. Om Alderdomsunderstøttelse. Bemærkninger til Cand. Cordt Traps Betragtninger. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1894).