[1]
Kiørboe, .-. 1894. Undersøgelser vedrørende den danske Bybefolknings og Landbefolknings Korrespondance og om Rentabiliteten af Postbesørgelsen til disse Befolkningsklasser. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1894).