[1]
Redaktionen, .-. 1894. Kirken og Aagerspørgsmaalet. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 3, (jan. 1894).