[1]
Redaktionen, .-. 1927. MODTAGNE BØGER. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 35, (jan. 1927).