[1]
C., E. 1927. Gustav Ole Bech. Født 29. November 1898, død 15. Marts 1927. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 35, (jan. 1927).