[1]
Stjernqvist, H. 1927. JOSEF WOLONTIS: Människans hushållning genom tiderna. Kooperativa bokförlag. Stockholm 1927. 472 Sider. Pris Kr. 6,75. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 35, (jan. 1927).