[1]
Iversen, M. 1927. Lantbruket i Norden 1875—1925. Gøteborg 1926. 624 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 35, (jan. 1927).