[1]
Ole Bech, G. 1924. NOGLE TRÆK AF UDVIKLINGEN I ENGELSK BANKVÆSEN I AARENE EFTER KRIGEN. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 32, (jan. 1924).