[1]
Sommarin, E. 1924. DEN OFFENTLIGA KONTROLLEN ÖVER BANKVÄSENDET. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 32, (jan. 1924).