[1]
C., E. 1924. ELI F. HECKSCHER: Nyordningen af Finlands Penningsväsende. 118 S. Holger Schildts Förlags A/B. Helsingfors 1923. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 32, (jan. 1924).