[1]
L. V. Birck, D. 1924. HANS CHR. RIIS: Statuslære. 1ste Bind af Skrifter udg. af Handelshøjskolen. Schønbergske Forlag. 1923. 148 p. p. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 32, (jan. 1924).