[1]
C., E. 1924. JENS WARMING: Valutaspørgsmaalet. 166 Sider. G. E. C. Gads Forlag. Kjøbenhavn 1924. Pris 3 Kr. 50 Øre. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 32, (jan. 1924).