[1]
J. Kristensen, K. 1924. HANNES GEBHARD: Smaabruket i Skandinavien. Översättning från Finska. Boksspeditions A. B. Helsingfors 1923. 335 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 32, (jan. 1924).