Tilbage til artikeldetaljer S. M. Hafstrøm: Om Sædelighedstilstanden i det danske Folk, særlig i Bondestanden og Almuen. København 1888. 114 Sider 8vo og et Kort. V. Pontoppidans Forlag. Download Download PDF